Privacy

Klik hier voor ons privacyregelement.

Machtiging medicatie ophalen

Bent u niet in de gelegenheid om uw medicatie zelf op te halen bij de apotheek? Wanneer u 16 jaar of ouder bent kunt u iemand machtigen om dit voor u te doen. Vanwege de AVG-wetgeving moeten wij hiervoor uw schriftelijke toestemming vastleggen met een door u ondertekend machtigingsformulier. Wij gaan zorgvuldig met uw privacy om. Uw machtiging zal niet voor andere doeleinden gebruikt worden. Wij verstrekken alleen uw medicijnen of gegevens aan de persoon die u gemachtigd heeft.

Klik hier voor het machtigingsformulier.

Volg de invulinstructies op het machtigingsformulier en lever het in bij de apotheek. De persoon die uw medicatie of gegevens mag ophalen wordt de gemachtigde genoemd. De identiteitsgegevens van de gemachtigde worden door ons gecontroleerd aan de hand van het door u ingeleverde machtigingsformulier. De gemachtigde moet daarom altijd een geldig legitimatiebewijs meenemen. Zonder geldig legitimatiebewijs kunnen wij de medicijnen niet meegeven.
De machtiging is 1 jaar geldig, tenzij u anders aangeeft. U mag uw machtiging  op elk moment intrekken. Dit kan door contact op te nemen met ons. Wij laten de machtiging dan direct vervallen.

Uw medische gegevens delen

Uw huisarts en apotheek hebben toegang tot uw medisch dossier. Om uw privacy en de veiligheid van uw gegevens te waarborgen mogen zij deze niet zonder uw toestemming delen met andere zorgverleners. Mocht u getroffen worden door een ziekte of ongeval en behandeld worden door een onbekende arts, apotheek of specialist dan kan uw medisch dossier van groot belang zijn. Zeker wanneer het toedienen van medicatie noodzakelijk is.  

Voorwaarden
Om ervoor te zorgen dat zorgverleners uw medische gegevens veilig kunnen raadplegen is het Landelijk Schakelpunt (LSP) opgericht. Het opvragen van uw medisch dossier is aan voorwaarden gebonden om uw privacy en gegevens te beschermen:

  • Alleen huisartsen, apotheken en medisch specialisten zijn gemachtigd om medische gegevens te raadplegen op het LSP.
  • Andere zorgverleners kunnen alleen informatie opvragen als zij zijn aangesloten bij het LSP en als dit in het belang is van uw behandeling.
  • U kunt altijd nagaan wanneer en wie uw dossier heeft geraadpleegd.
  • Uw medisch dossier mag alleen gedeeld worden wanneer u daar toestemming voor heeft gegeven.

 Uw toestemming
Uw medisch dossier bevat relevante informatie over uw medicijngebruik, mogelijke allergieën en de toestand van uw gezondheid. Dit kan de zorgverlener ervan verzekeren dat de juiste medicatie op een veilige manier kan worden toegediend.
Met uw toestemming mag uw medisch dossier gedeeld worden. U kunt het toestemmingsformulier invullen via de onderstaande button. Wij adviseren u graag. 

 Klik hier om uw toestemming te geven.