FTO - Farmacotherapeutisch Overleg en Nascholing

Apotheek Koert heeft een multidisciplinaire samenwerking met onder andere huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en psychiaters, basisartsen en andere specialisten.  Er worden medicatiecursussen voor zorgpersoneel gegeven.

In dit samenwerkingsverband organiseert Apotheek Koert regelmatig nascholing, en farmacotherapeutisch overleg (FTO).  Tijdens deze nascholingen delen onze apothekers hun kennis en expertise op het gehele proces van de medicatiedistributie: van voorschrijven van het geneesmiddel tot het toedienen aan de cliënt.

Apotheek Koert streeft er naar zes keer per jaar FTO’s  te laten plaatsvinden waarbij de meeste actuele onderwerpen worden besproken. Het is ook mogelijk om een onderwerp in te brengen die de apotheek dan voor een FTO kan voorbereiden.

Apotheek Koert voorziet ook in nascholingsprogramma’s voor zorgmedewerkers, bijvoorbeeld over het medicatiedistributieproces of over veelgebruikte geneesmiddelen

Naast de FTO’s vindt er ook individuele medicatiebegeleiding plaats. Dit kan in de apotheek, maar ook op locatie bij de instellingen aan welke geleverd wordt.

Daarnaast bieden wij ook de mogelijkheid om online nascholingsprogramma’s te volgen.

 

 

Artsentas

Periodiek wordt tijdens het FTO de samenstelling van de werkvoorraad of de inhoud van de artsentas besproken.

De artsentas kun u bij onze apotheek voordelig laten aanvullen. Wij hebben de artikelen standaard op voorraad.