Apotheek Koert vindt het belangrijk dat als cliënten een klacht hebben er een mogelijkheid is deze klacht te melden.
Als u een klacht heeft verzoeken wij u deze te melden bij ons in de Apotheek. Dit kan mondeling en schriftelijk. Wij hebben in de Apotheek ook klachtenformulieren liggen die u kunt invullen. Wij zorgen er dan voor dat u zo snel mogelijk na het melden van uw klacht wordt teruggebeld door een van de verantwoordelijke apothekers. 

Wij beseffen dat het melden van een klacht soms lastig is, zeker omdat een ontvanger hier meestal niet blij mee is. Toch hopen wij dat u uw klacht bij ons meldt, zodat we samen kunnen kijken:

  • Wat er mis is gegaan.
  • Hoe we in de toekomst kunnen voorkomen dat deze situatie zich herhaalt.
  • Hoe we uw klacht kunnen oplossen. 

Indien u zich niet gehoord voelt door Apotheek Koert of u meent dat de klacht door een onafhankelijke partij beoordeeld dient te worden kunt u zich melden bij de afdeling Bemiddeling Apotheken van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP). Apotheek Koert is aangesloten bij de klachtenregeling van de beroepsgroep KNMP. De klachtenregeling van de KNMP voldoet aan de eisen die de Wet Klachtrecht Gezondheidszorg stelt.
Meer informatie over de klachten- en geschillenregeling van de KNMP kunt u vinden op de website van de KNMP: https://www.knmp.nl/producten/producten-diversen/klachtenregeling-en-geschillenregeling