Gespecialiseerde ondersteuning

Apotheek Koert Galgenwaard is gespecialiseerd in het leveren van medicatie en farmaceutische zorg in instellingen en klinieken. Het leveren van medicatie in een instelling kent veel facetten en is complex. Apotheek Koert Galgenwaard is betrokken bij het complete farmaceutische zorgproces. Van voorschrijven tot toedienen aan de cliënt.Wij hebben alle kennis in huis om ondersteuning te bieden aan alle betrokkenen in het zorgproces.

Wij bieden bijvoorbeeld ondersteuning aan artsen door bijdragen te leveren aan FTO’s, geneesmiddelcommissies, maar wij hebben  ook  alle kennis op het gebied van electronisch voorschrijven.

Wij bieden ondersteuning aan medewerkers op de afdeling van de instelling door controle te houden op het bestelproces, het beheren van voorraden en het beheren van aftekenlijsten. Ook bieden wij de mogelijkheid om dagelijks apothekersassistenten in te zetten op de afdelingen.

Wij bieden ondersteuning aan het management door bijvoorbeeld bijdragen te leveren aan verbetertrajecten, kosteninzage, en het ontzorgen op het gebied van toepassen van wet- en regelgeving.

Uiteindelijk is het doel om de cliënt te voorzien van het juiste geneesmiddel op het juiste moment.

 

Gespecialiseerde ondersteuning in automatisering

Closed-loop

Apothekers en apothekersassistenten zijn betrokken bij het volledige proces van de medicatievoorziening. Van voorschrijven tot de uiteindelijke toediening aan de cliënt. Dit proces noemen wij de closed-loop. De closed-loop wordt bereikt door gebruik te maken van en te koppelen met geïntegreerde elektronische voorschrijf en toedienregistratiesystemen.
Het voordeel van deze closed-loop systematiek is dat het dossier van de cliënt altijd actueel is.

Elektronische voorschrijfsystemen (EVS) en Toedienregistratie (TDR)

Een goed medicatiedistributieproces wordt ondersteund door een goed geïntegreerd en geautomatiseerd proces. Apotheek Koert heeft veel ervaring in het koppelen van onze apotheeksystemen met elektronische voorschrijfsystemen (EVS) en het implementeren van Elektronische Toedienregistratiesystemen (ETDR) op locatie.

Onze systemen kunnen koppelen met de meest voorkomende programma’s waaronder:

  • Medimo (EVS en eTDR)
  • FarmedRx (EVS en eTDR)
  • Boomerweb (eTDR)
  • Ncare (eTDR)

Beschikt uw instelling of thuiszorgteam nog niet over een van deze systemen, dan kunnen wij u helpen bij de implementatie.