Geschiedenis

In 1896 opende mevrouw Th.C.E. Olivier haar apotheek aan de Biltstraat 100 te Utrecht. Bijna alle geneesmiddelen werden toen nog bereid in de apotheek. De eerste farmaceutische groothandels werden in die periode al opgericht, maar de geneesmiddelenindustrie stond nog in de kinderschoenen.

In het jaar 1913 werd de apotheek van mevrouw Olivier overgenomen door de heer J. Koert. Uit die tijd stamt de huidige naam Apotheek Koert.

De heer Koert genoot als apotheker, mens en wetenschapper een groot aanzien. De heer Koert was in farmaceutisch Nederland onder andere bekend vanwege de uitvinding van het Utrechts Pollenextract, een middel tegen hooikoorts.

 

Het Utrechts Pollenextract:

De heer Koert verzamelde de Pollen  in de weilanden en bossen rond Utrecht en  droogde ze vervolgens op de zolder van de Apotheek. Na het drogen maakte hij er een extract van dat hij in ampullen deed. Het geneesmiddel kon dan als injectie worden toegediend aan de cliënten. Zie de advertentie uit medisch contact.

Na het overlijden van de heer Koert in het jaar 1933 werd de apotheek voortgezet door zijn familie.

In het jaar 1970 nam de heer J.M.E.V. (Jérôme) Dolmans, toen 27 jaar oud, de apotheek over. Bewust koos hij er voor om de apotheek de naam Koert te laten behouden uit waardering voor de familie Koert en omdat hij het als een eer zag deze apotheek te mogen voortzetten.

In 1996 bestond Apotheek Koert 100 jaar. In een toen uitgebrachte folder klik hier voor PDF stond vermeld:

Er is veel veranderd. De oprichter van de apotheek deed zeer veel apotheek-werkzaamheden alleen. De oppervlakte van de apotheek was ongeveer 30m2. In 1970 was dat al 120m2 en er werkten vier assistenten, een apotheker, een administratief medewerker en een bezorger. In de huidige apotheek met een oppervlakte van 250m2 werken drie apothekers, twaalf assistenten, een thuiszorg adviseuse, twee bezorgers en twee administratief medewerkers.

Hoe anders is het nu, alweer 25 jaar later:

Het team is  bijna verdubbeld. Er rijden 5 bezorgauto’s rond en de apotheek is uitgebreid met twee extra vestigingen.

 

Drugteam - Methadonteam

Een aantal artsen en vrijwilligers hebben in de jaren 70 een drugteam opgezet, waar Jérôme Dolmans al snel lid van werd. Zij  gingen gewoon de buurt in en zorgden ervoor dat de eerste ernstig verslaafden, die in die tijd in Utrecht opdoken, tenminste schone spuiten kregen. Het doel was om een professionele organisatie van de grond te krijgen, die zich om het lot van de verslaafden zou bekommeren. Het initiatief werd in 1975 overgenomen door de gemeente Utrecht, die het Consultatiebureau voor Alcohol en Drugs opdroeg om een methadonteam op te richten. Daarmee was één van de doelstellingen van Jérôme Dolmans bereikt. De hele bevoorrading van methadon in Utrecht wordt overigens nog steeds door Apotheek Koert verzorgd.

Kaartsysteem

In 1975 is Jérôme Dolmans gestart met een kaartsysteem voor zijn cliënten. Voor elke cliënt kon op een kaart worden genoteerd welk geneesmiddel hij of zij via de apotheek verstrekt kreeg. Apotheek Koert beschikte zo, als één van de eerste apotheken in Nederland, over de medicatiegegevens van haar cliënten.

Deze gegevens zijn vervolgens aan een grondige studie onderworpen met als resultaat dat er veel onjuiste geneesmiddelencombinaties voorkwamen en dat er een goede medicatiebegeleiding noodzakelijk bleek te zijn. Om de veiligheid van zijn cliënten te waarborgen heeft Jérôme Dolmans samen met een collega het geneesmiddelenpaspoort (pdf naar medisch contactontwikkeld.  

 

Medicatiebewakingssysteem

Als gevolg van de geneesmiddelen registratiemethode heeft Jérôme Dolmans een medicatiebewakingssysteem ontwikkeld. Elk aangeboden recept werd gecontroleerd op ongewenste geneesmiddelencombinaties. Dit heeft geleid tot een medicatiebeleid dat in iedere apotheek wordt uitgevoerd. Gelukkig gebeurt dat nu grotendeels middels computers.

 

Arts en Apotheker

Een ander gevolg van de geneesmiddelenregistratie was ook dat er sindsdien veel meer contact was tussen artsen en apothekers. Apotheek Koert verzorgt sinds die periode bijscholing over geneesmiddelen aan artsen en specialisten . Tijdens deze bijeenkomsten krijgt de apotheek meer informatie over ziektebeelden en problemen waar de artsen tegenaan lopen op het gebied van medicatie. In 1977 publiceert Jérôme Dolmans samen met Joop de Bruin en Frans Nelemans een artikel in het Medisch Contact over de samenwerking tussen (huis) arts en apotheker .

In april 2020 is Jérôme Dolmans overleden. Utrecht heeft afscheid genomen van een betrokken, passievolle, enthousiaste apotheker die klaar stond voor cliënt en arts. Tot het einde van zijn leven heeft hij vooruit willen denken en mee willen denken met mensen die net als hij de basisregel hebben ‘dat het belang van de cliënt centraal staat en dat dit niet bij woorden moet blijven. Een goede service en een lage prijs zijn hier kernpunten van’.

Apotheek Koert wordt na het overlijden van Jérôme Dolmans voortgezet door zijn familie, apotheker de heer B.C.M. (Bart) Janssen, en het prachtige  Koert - team bestaande uit apothekers, apothekersassistenten, bezorgers, administratief medewerkers en overige medewerkers.