Geneesmiddelenbeheer in instellingen en klinieken

Hoe ons geneesmiddelenbeheer bij de verschillende instellingen is georganiseerd is vastgelegd in de documenten van het kwaliteitsbeheersysteem en/of in de medicatiedistributie protocollen van de betreffende instelling.

Het is belangrijk om een juiste vertaalslag te maken van de schriftelijke documenten naar het werken in de dagelijkse praktijk. Hier bieden wij diverse oplossingen en mogelijkheden voor.

Geneesmiddelencommissie

Onze apothekers nemen actief deel aan de geneesmiddelencommissie van de betreffende instelling en onderhouden contact met de afdelingsmanagers met als doel om toe te zien of de gemaakte afspraken rondom het geneesmiddelenbeheer op de juiste wijze worden nageleefd.

In de geneesmiddelencommissie worden procedures vastgesteld en afspraken gemaakt.

Ondersteuning door Apothekersassistenten of Apothekers

Wij bieden, indien gewenst, persoonlijke begeleiding aan uw zorgpersoneel. Onze apothekersassistenten komen op vaste tijden op locatie om vragen te beantwoorden en het farmaceutische proces te ondersteunen.

Onderdeel van deze dienstverlening kan zijn:

  • controleren van de werkvoorraden
  • vullen van de medicatiekarren
  • het opmaken en plaatsen van bestellingen
  • het controleren van de gehanteerde werkwijzen aan de hand van auditformulieren.
  • het verzorgen van na- en bijscholing 

Uitvoeren van audits

Wij vinden het belangrijk goed te kijken naar de wensen van de cliënt. Door deze wensen te combineren met de expertise van de apotheek kunnen wij onze (logistieke) procedures goed invullen en een adequaat geneesmiddelbeheer op locatie inrichten. Hierbij zullen we er voor waken dat we altijd aan wet- en regelgeving voldoen.

Indien gewenst voeren wij externe audits uit om u een inzage te geven in het kwaliteitsniveau van de processen.