Klachten procedure


Elke openbare apotheek heeft de wettelijke plicht om zich aan te sluiten bij een klachtenregeling voor haar cliënten. Apotheek Koert is aangesloten bij de klachtenregeling van de beroepsgroep KNMP (Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie). De klachtenregeling van de KNMP voldoet aan de eisen die de Wet Klachtrecht Gezondheidszorg stelt.

Verdere informatie is te vinden in de folder "Klachten over uw apotheek" te vinden in ons folderrek en op de website van de KNMP.